Titreşim Mühendisliği

Makina ve ekipmanların çalışma esnasında yarattığı titreşimler zararlı ve rahatsız edicidir. Titreşim iletimini azaltma ihtiyacı, işletmelerdeki mühendis ve operatörlerin bu yöndeki mühendislik çalışmalarına ve uygulamalara yönelik taleplerini her geçen gün artırmakta ve işletmelerde titreşimi önleme hedefleri bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

İşletmelerde hergün yaşanan pratik problemlerin çözümünde yardımcınız olabilecek anahtar teorik bilgiye ve titreşim mühendisliğinin ilgi alanındaki muhtelif gereksinimlere ilişkin çözüm önerilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Titreşim Teorisi

TİTREŞİM YALITIM TEORİSİ

Titreşim mühendisliğinin teorik temellerinin bir özetine buradan ulaşabilirsiniz.

DEPREMDEN KORUNMA

Makinalarımı olası bir depreme karşı nasıl koruyabilirim? Çözüme buradan ulaşabilirsiniz.

DÖŞEME TİTREŞİM YALITIMI

Döşeme titreşimlerini azaltın!
Nasıl mı? Çözüme buradan ulaşabilirsiniz.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Müşterilerimizin memnuniyeti, tüm çaba ve çalışmalarımızın ödülüdür.