Makina Temellerine Genel Bakış

Temellerin titreşime karşı yalıtımı

Temeller bir makinanın rijitliğini artırmak veya birkaç makina bileşenini ortak yük taşıyan bir kaide üzerine toplamak için tesis edilir.

Bir alanın rahatsız edici titreşimlere karşı güvenilir bir şekilde korunabilmesi için tek yol titreşim yalıtım levhaları kullanılarak temel bloğunun bina zeminiyle temasının kesilmesidir.

Temeller ve temel yalıtımının sağladığı yararlar için aklınıza gelebilecek her türlü sorunun yanıtı burada!

Makina Temellerinin ABC’si

Makina temellerine nerede ihtiyaç duyulur?

 • Düşük stabiliteye sahip olduğu için üzerine kurulacağı zeminin sağlayacağı ek rijitliğe ihtiyaç gösteren ve çevreye zarar ve rahatsızlık verici titreşimler ileten makinaların kurulumunda.
 • Çok sayıda bileşenden oluşan ve bir yandan hassas şekilde hizalanması kritik önem arz ederken diğer yandan titreşim yalıtımına ihtiyaç duyan tesis ve ekipmanın kurulumunda.

Makina temeli ne işe yarar ?

Bir makina temel bloğuna rijit olarak ankrajlanacak olursa makina kütlesi ile temel bloğu kütlesinin toplamından oluşan ve serbestçe titreşen bir sistem tesis edilmiş olur. Temelsiz bir makinanın yarattığı titreşim genliği ile kıyaslandığında, temel bloğunun üzerine kurulmuş makinanın genliği, bloğun ek kütlesi sayesinde azalır. Ayrıca, temel bloğunun sağladığı ek burulma rijitliği, makinanın kurulum kalitesi ve güvenilirliği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Makina temel uygulamasının sınırları nelerdir ?

Konuya salt teorik ve matematik bir bakış açısıyla yaklaşılacak olunursa temel bloğunun kütlesi ne kadar artarsa titreşim genliklerinin de o kadar azalacağı görülür.  Ancak bu teorik yaklaşımın belirli sınırları vardır, çünkü temelin inşa edileceği zeminin sahip olduğu yük taşıma kapasitesi sonsuz değildir. Diğer yandan makina temel inşaat maliyetleri, kütle artışına bağlı olarak katlanarak artar ve ekonomik uygulanabilirliği azalır.

Titreşim yalıtımlı bir temel neden en optimum çözümdür ?

Titreşim yalıtımlı bir temelde temel bloğunun temel zemini veya temel havuzu ile teması koparılmıştır.  Uzman mühendislik çalışmalarımız sonucu hassaslıkla belirlenmiş olan tip ve boyuttaki titreşim yalıtım levhalarının blok ile zemin arasına döşenmesiyle birlikte zemine etki eden dinamik kuvvetler büyük ölçüde yalıtılmış olmaktadır.  Aynı zamanda, temel bloğunun makina veya ekipmana sağladığı ek burulma rijitliğinin olumlu etkisi de tamamen korunmuş olur.

Rijit tabanlı bir temel ile karşılaştırıldığında, bloğun zeminden elastik titreşim yalıtım levhaları kullanılarak ayrılması ile temel bloğunun kütlesini azaltmak çoğu temel uygulamasında mümkün olmaktadır.

Özetlenecek olursa, AirLoc titreşim yalıtımlı temel uygulaması yukarıdaki açıklamalardan da görülebileceği gibi çok daha ekonomik bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Neden tercihiniz AirLoc titreşim yalıtımlı bir temel yönünde olmalı ?

 • Her özel uygulama için özel olarak yapılan titiz mühendislik çalışması sonunda kullanılması gereken AirLoc yalıtım levha tipi, adetleri ve yerleştirme konumları ayrı ayrı seçilir ve tasarlanır. Tüm yüzeye uygulanan yalıtım şiltelerine kıyasla, AirLoc sistemi, desteklenen ekipmanın eşit olmayan yük dağılımını dikkate alır. Bu, mümkün olan en iyi titreşim yalıtımını elde etmek için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.
 • AirLoc temel yalıtımı makinanın tüm servis ömrü boyunca bakım gerektirmez.
 • Doğru tasarım ve uzun hizmet ömrü için temel yalıtımı alanında elde edilmiş onlarca yıllık deneyim vazgeçilmezdir.
 • Dünya çapında yüzlerce temel sistemi içeren 50 yılı aşkın başarılı proje tasarımı geçmişi, müşterilere yetkin bir ortakla çalışma güvencesi sağlar.

Lütfen uygulama referanslarımızı inceleyiniz.

AirLoc Temel Yalıtımı – İkna edici ve kapsamlı bir kavram!

Temel uzmanlık alanlarımızdan biri de her türlü makina temeli için özel titreşim tasarımı tasarlamaktır. Birkaç bin tonluk büyük ölçekli temel blokları için bile yüzlerce temel yalıtım sistemi tasarladık. Tasarladığımız titreşim yalıtım sistemleri kendi bünyemizde üretildi ve müşteri tesislerine denetimimiz altında uygun şekilde kuruldu.

AirLoc Temel Yalıtımı kataloğuna Bilgi Merkezi‘nden ulaşabilirsiniz.

Aktif ya da Pasif Temel Yalıtımı  – FOREM ve AirLoc’ta muhatabınız mutlaka uzmanlar olacak !

Aktif Yalıtım

Aktif yalıtım, çevreyi çalışan makinelerin neden olduğu rahatsız edici titreşimlere karşı korur. Aktif yalıtımın amaçları ve yararları aşağıdaki gibi detaylanabilir :

Çalışan personeli rahatsız edici titreşimlerden koruma

 • Sağlıklı bir işyeri ortamı oluşması
 • Çalışanların performansında artış
 • İşyeri ortamında daha iyi yaşam kalitesinin sağlanması

Binaları rahatsız edici titreşimlere karşı koruma

 • Yapı bileşenlerine etki eden dinamik kuvvetlerin azalması
 • Binaların hizmet ömrünün uzaması

Çevreyi rahatsız edici titreşimlere karşı koruma

 • Titreşimin çevreye iletiminin kesilmesi
 • Vardiya çalışması veya gece çalışması sırasında, komşu yerleşim birimlerinde duyulabilecek rahatsızlığın ortadan kaldırılması
 • Çevrede bulunan hassas ekipman veya tesislerin zarar görmesinin engellenmesi ve tüm işlevlerini kesintisiz olarak sürdürebilmesinin sağlanması

Pasif Yalıtım

Pasif yalıtım, hassas makina, ekipman veya aletleri çevreden gelen rahatsız edici titreşimlere karşı korur. Pasif yalıtımın amaçları ve yararları aşağıdaki gibi detaylanabilir.

Hassas makina, ekipman ve aletlerin korunması

 • Yüksek hassasiyette üretim
 • Ölçüm ve test ekipmanlarının titreşimden etkilenmeden kesintisiz çalışması
 • Üretim tesislerinde yerleşimin daha etkin planlanabilmesi
 • Depremlerin etkilerine karşı korunmanın sağlanması

Uygulama mühendislerimiz size en uygun çözümü önermekten mutluluk duyacaktır. Lütfen bizimle iletişime geçiniz!

Temel Yalıtım Prensipleri ve Uygulama Örneği

Temeller, bir makinanın rijitliğini artırmak veya birkaç makina bileşenini ortak yük taşıyan bir kaide üzerine toplamak için tesis edilir. Temelin ek ağırlığı titreşimin davranışı üzerinde olumlu bir fayda yaratır. Ancak bu olumlu etkinin sınırları vardır. Bir alanın rahatsız edici titreşimlere karşı güvenilir bir şekilde korunabilmesi için tek yol titreşim yalıtım levhaları kullanılarak temel bloğunun bina zeminiyle temasının kesilmesidir.

AirLoc, temel yalıtım tasarımlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. AirLoc ve Forem, komple sistem tedarikçisi olarak ilk titreşim analizinden döşenen temelin saha denetimine kadarki toplam süreçleri birlikte ve tek kaynaktan yönetip sonuçlandırabilmektedir.

Temel Yalıtımının Ana Prensibi

Titreşim yalıtımı yapılacak makinanın temel bloğu beton bir havuz içine yerleştirilir. Temel bloğu ve havuz arasında titreşim yalıtım malzemesi ile bir katman oluşturulur. Bu yalıtım katmanının hesaplanması, titreşim mühendisliğinde önemli bir bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan deneyim gerektirir.
Temel tasarımında rol oynayan anahtar parametreler :

 • Temelin ve makinanın toplam ağırlığı
 • Makinanın dinamik kuvvetleri ve momentleri
 • Sistemin doğal frekansları
 • Titreşim yalıtım etkinliği

şeklinde özetlenebilir

Temel Yalıtımı için AirLoc Sistemi

AirLoc temel yalıtımı aşağıdaki karakteristik özelliklere sahiptir:

 • Makina bloğunun düşey ve yatay yönde tam yalıtımı
 • İstenen titreşim frekansının, etki eden kuvvet, kütle ve yüzey gibi her projeye özel verileri esas alarak yapılan projeyle ayarlanabilmesi

Tüm yüzeye uygulanan yalıtımının aksine, AirLoc yalıtım levhaları, her projeye özel değişken boyutlara ve sayılara göre uyarlanır. Levhalar maruz kaldıkları yüke göre hesaplanır ve belirlenen yüzey alanına göre döşenir. Böylece, yerleştirilmiş yalıtım levhalarının toplam yüzey alanı, mevcut kurulum koşulları dikkate alınarak en uygun ve hassas bir şekilde ayarlanabilmektedir.

En İyi Performans İçin İki Katmanlı Yalıtım

Bir makinanın temel bloğu üzerindeki seviye ayarının hızlı ve hassas bir şekilde yapılabilmesi için AirLoc titreşim yalıtım levhaları ile donatılmış AirLoc Wedgmount® Kamalı tip hassas Makina ayakları en uygun çözüm olarak öne çıkmaktadır. Bu şekilde yapılan bir kurulumda, temel blok yalıtımına ek olarak makina ile blok arasında ikinci bir yalıtım katmanı oluşturulur. Ayakların altına yapıştırılan yalıtım levha tipi, makinaya has titreşim özelliğine bağlı olarak her uygulama için özel olarak belirlenir ve böylece yapı yoluyla taşınan gürültü yalıtımı da sağlanmış olur.

AirLoc temel yalıtım sistemlerinde, AirLoc Wedgmount® Kamalı tip hassas Makina ayakları ve AirLoc titreşim yalıtım levhalarının dinamik davranışlarını dikkate alır. Bu husus, en iyi titreşim yalıtım sonucu elde etmek ve bu sonucun uzun vadede ilk günkü gibi güvenilir şekilde kalmasını sağlamak için çok önemlidir.

AirLoc titreşim yalıtım sistemleri, AirLoc Wedgmount® Kamalı tip hassas Makina ayakları ve AirLoc titreşim yalıtım levhaları,  bir arada mükemmel bir uyum sağlayan en iyi titreşim yalıtım sitemi olarak uzun ömürlü fayda sunabilmektedir.

Web Ofset Gazete Baskı Tesisi İçin Uygulama Örneği

Web ofset döner baskı presinin temel yalıtım sistemi için gerçekleştirilen uygulama, AirLoc’un boyutsal olarak çok büyük ölçekli projelere de dahil olduğunun ve kendisini kanıtlamış olduğunun belgesidir.

Resim 1: Titreşim yalıtım sisteminin döşenebilmesi için hazır hale getirilmiş temel havuzu.

Resim 2:  Temel havuzu içine döşenmesi tamamlanmış yalıtım sistemi. Yeşil renkli AirLoc yalıtım levhaları arasında kalan alanı doldurmak için özel olarak tasarlanmış KombiRoc levhalar döşenmiştir.

Resim 3: Havuzun, temel bloğunun beton döküm işleminden önceki son hali. Yalıtım sistemini korumak için kapatma plakaları ve ek malzemeler yerleştirilerek döküm öncesi son hazırlıklar tamamlanır.

Resim 4: Makina kurulumunun tamamlanmasından sonraki durum. Titreşim yalıtımlı temel ancak çok dikkatle bakınca görülebilir.

AirLoc Temel Yalıtımı – Her Katmanı Düşünülmüş Mükemmel Bir Sistem

AirLoc temel havuzu, sistem tasarımında yer alan yalıtım ve dolgu levhaları döşenerek hazır hale getirildikten sonra temel bloğunun doğrudan havuz içine dökülebilmesi mümkün olmaktadır.

Ana bileşen olan AirLoc yalıtım levha seti (3), sahip olması gereken doğal frekans ve sönümleme özellikleri dikkate alınarak her uygulama için özel olarak seçilir. Levha setlerinin boyutları ve temel zeminine dağılımı, mühendislerimiz tarafından yapılan ve levhaların maruz kaldığı yük hesaplamasına dayanmaktadır.

Temel Yalıtım Sistem Tasarımı

1  Temel havuzu tabanı
2  Temel havuzu duvarı
3  AirLoc yalıtım levha setleri
4  AirLoc KombiRoc dolgu levhaları
5  Kapak levhaları
6  Koruyucu plastik film
7  Temel bloğu
8  Elastik sıvı conta
Alternatif Seçenek: Üzerinden Forklift geçmeye uygun AirLoc FAP Ağır Hizmet Temel Conta Kapağı
9  AirLoc Wedgmount® Hassas Seviyeleme Ayakları
10 Makina

Döşeme Üstü Kaide Yalıtım Sistem Tasarımı

1 Döşeme tabanı
2 AirLoc yalıtım levha setleri
3 AirLoc KombiRoc dolgu levhaları
4 Kapak levhaları
5 Koruyucu plastik film
6 Beton kaide
7 Elastik sıvı conta kapağı

AirLoc Temel ve Beton Kaide Yalıtım Sistemleri Uygulama Alanları

AirLoc bakım gerektirmeyen temel ve beton kaide titreşim yalıtım sistemlerinin başarıyla uygulandığı alanları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

 • Makinanız veya özel uygulamanız listede yok mu?
 • Makinanız listede var ancak doğru uygulama, ürün ve boyutu belirlemede kararsız mısınız?

Lütfen bize e-posta ya da telefon ile ulaşın. Deneyimli ekibimiz seçiminizde size yardımcı olacaktır.
Dahası, her uygulama için özel olarak yürüteceğimiz mühendislik çalışması için hiçbir ödeme yapmayacaksınız!

AirLoc Temel Sistemleri – Dünyanın her yerinde prestijli referanslar!

AirLoc ile güvenli bir zemindesiniz!

Geçtiğimiz 50 yıl boyunca dünyanın her yerinde konusunda öncü makina üreticileri ile birlikte yüzlerce temel yalıtım sistemi tasarladık. Özellikle baskı endüstrisinde, büyük ve ağır birçok WEB ofset döner gazete baskı hattı, AirLoc titreşim yalıtımlı temeller üzerine kurulmuştur.

Dünyaca ünlü makina üreticilerinin çok sayıda presleri ve yüksek hassasiyetli takım tezgahları, AirLoc ile yalıtılmış temeller üzerinde en kaliteli ürünleri üretmektedir.

Ölçüm / test mühendisliği alanında, özellikle otomotiv endüstrisindeki özel makinalar için tasarlanmış AirLoc pasif yalıtım temellerinin son derece yüksek başarısı sayısız projede kanıtlanmıştır.

Baskı sektöründeki  öncü işletmeler ile gerçekleştirilmiş projeler

 • KBA Koenig & Bauer AG
 • manroland AG
 • WIFAG Maschinenfabrik AG
 • Officine Meccaniche Giovanni Cerutti SpA
 • Goss International Corporation
 • TKS Tokyo Kikai Seisakusho Ltd.

Sanayi sektöründeki  öncü işletmeler ile gerçekleştirilmiş projeler

 • Gleason-Pfauter, Taşlama ve freze tezgahları
 • Waldrich, Taşlama tezgahları
 • Soenen, Presler
 • Banning, Şahmerdanlar
 • Zeiss, Ölçme cihazları
 • Weingarten, Presler
 • Naxos, Taşlama tezgahları
 • Maha AIP, Motorlu araç test standları
 • Farina, Presler
 • Bêche, Havalı sahmerdanlar
 • Schuler, Presler
 • Brück, Eksantrik presler