AirLoc Wedgmount® KSC – rigid clamp (zemine bağlanan) Kamalı Rijit Seviyeleme Ayakları

AirLoc Wedgmount® KSC – rigid clamp (zemine bağlanan) kamalı rijit seviyeleme ayakları, üst ve alt kamalarını birbirine gergiyle bağlayan patentli “Compact “ yay sistemine sahiptir. KSC rijit seviyeleme ayakları, titreşim yalıtımının gerekmediği ve makinanın zemine veya temel bloğuna ön gerilimli olarak ankrajla bağlanması gereken uygulamalar için öncelikli tercihtir. İşlenmiş yüzeyleri sayesinde ve milimetrenin yüzde biri hassasiyetinde hızlı terazi ayar imkanı sunarak makinanızın yüksek hassasiyette, kolay ve ekonomik olarak kurulumunu sağlar.

KS – rigid clamp, bolt-through

Merkezden kaçık iki adet deliğe sahip tasarım.

KS – rigid clamp, bolt-through

Merkezden kaçık iki adet deliğe sahip tasarım.

KSC – rigid clamp, bolt-through, centric

Merkezde yer alan bir adet deliğe sahip tasarım.

KSC – rigid clamp, bolt-through, centric

Merkezde yer alan bir adet deliğe sahip tasarım.