Döşeme Destekleri – Döşeme titreşimlerini azaltın!

Mevcut binalar zaman içinde yeni bir amaç için kullanıldığında, örneğin yeni makinalar kurulurken, kat döşemeleri izin verilen yük taşıma kapasite sınırlarına hızla ulaşabilirler. Diğer ciddi bir risk de döşemelerin düşük doğal frekansının bir sonucu olarak makinaların neden olduğu kritik titreşimlerdir.

Özellikle taşıyıcılığı zayıf bina döşemelerinde sadece makinanın yalıtılması bazı durumlarda istenen sonuçları sağlamaz. Bu durumda yapılması gereken ise birtakım yapısal değişikliklerle döşemenin mevcut rijitliğini artırmaktır.

Montajı kolay AirLoc döşeme destekleri AirLoc Wedgmount ® hassas Titreşim Yalıtım Ayağı ile birlikte bu iş için en ideal çözümdür.

Elastik döşeme destekleri, doğal frekans ölçümleri ile önceden belirlenmiş noktalara monte edilir. Destekler en az bir ucunda kamalı yalıtım ayağı olan genelde uygun kesitte çift T profil, veya isteğe bağlı olarak H profilden imal edilmiş çelik kolonlardır. Kamalı ayağın altına AirLoc titreşim yalıtım levhası yapıştırılmıştır. Diğer uçta, döşeme altı ile temas edecek şekilde destek üst yüzeyine yapıştırılmış AirLoc kaydırmazlık levhası yer alır.

Önceden belirlenen ve ihtiyaç duyulan döşeme yük kapasitesi, bu yöntemle ve yüksekliği ayarlanabilir kamalı ayak sayesinde istenildiğinde tekrar kolaylıkla ayarlanabilir.

“AirLoc Döşeme Destekleri”
kataloğuna Katalog & Belge İndirme sayfasından ulaşabilirsiniz.